Pages Navigation Menu

header3f_svensk

Fursten2_omslag_svensk_93
image-236
I Fursten 2.0 driver Machiavelli en tes i varje kapitel om framgångsrik politik. De handlar om makt, vara god, om sken kontra verklighet och politik som teater och försäljningskonst.

Den här boken ställer frågan: Vilka råd skulle Machiavelli ge dagens politiker för att vinna och behålla makt. Machiavelli besvarar frågan med glimten i ögat.

Goda politiska idéer räcker inte. Det måste kompletteras med insikter i det tidlösa politiska spelet och mänskliga naturen. Denna bok handlar om det.

Machiavelli verkade i Florens för 500 år sedan och skrev boken Fursten, som blev världsberömd för sina raka besked om politisk makt. Idag anses Machiavelli vara en banbrytande politisk filosof och kämpe för folkets rätt till frihet. På nätet hyllas han av många från Salman Rushdie till Henry Kissinger. Förväxla inte Machiavelli med Machiavellism som är den råa maktutövning han beskrev i sin bok.

Nya Fursten 2.0 är skriven för den demokratiska världen. Nu gäller att vinna folkets kärlek och röster för att vinna nästa val. Så här tycker Machiavelli bland annat att en statsminister ska agera:

  • En statsminister måste maximera sin makt så att han kan lägga folkets liv tillrätta för deras eget bästa, även om de inte alltid förstår vad det är.
  • En statsminister ska alltid framställa sig som det godas företrädare.
  • En statsminister måste vid väl valda tillfällen säga ett för att kunna göra något annat.
  • En statsminister ska se till att så många nyttigheter som möjligt uppfattas som gåvor till folket från honom och hans regering.

Du kan gilla dessa teser eller ogilla dem. Om du gillade alla vore det inte Machiavelli. Han beskriver hur politik fungerar för att ge makt, vare sig det är bra eller dåligt. Överdriver han? Säkert, men det är typiskt honom. En sak är säker. Framgångrika politiker tillämpar idag hans teser.

Står du politiskt till höger kan du dra på munnen åt Machiavellis ironiska beskrivning av politikers strävan att få makt genom att skapa en stark stat med höga skatter och bidrag.

Står du politiskt till vänster kan du glädja dig åt Machiavelli beskrivning av fördelarna av en stark stat med höga skatter och bidrag, för att ge politiker resurser att forma samhället.

Det här dubbla perspektivet är typiskt för Machiavelli som i en text kunde stå vid furstens sida rådande honom hur slå ned sammansvärjningen, än stå vid de sammansvurnas sida, rådande dem hur blanda giftet i furstens vin.

Jag som står som författare heter Staffan A. Persson med en bakgrund inom försäljning och marknadsföring. Det handlar i mycket om att förstå vad människor efterfrågar och tillfredsställa dem. Eftersom samma sak gäller i politiken uppskattar jag speciellt dessa ord från Machiavelli i boken:

  • Politik är en marknad där väljarna är kunder vars röster kan köpas med reformer som betalningsmedel med därtill hörande bidrag vars storlek bestäms av tillgång på skattemedel och det antal röster partiet behöver för att vinna nästa val.

Alla framgångsrika politiker tillämpar denna tes. Är det något att skämmas för eller är det politikens verklighet? Det är en fråga boken försöker besvara. Efter att ha läst boken kan du antingen bli mer framgångsrik som politiker eller som väljare få respekt för de utmaningar de möter.

På följande sidor berättar Machiavellis mer om boken och vårt samarbete.

Du kan köpa Fursten 2.0 hos välsorterade bokhandlare eller via nätbutiker som hos Adlibris eller Bokus eller som ebok.